taniec kwiaty kopciuszek1 kopciuszek3 kopciuszek4 park1 park2 park3 plac 100 100-1 100-2 100-3 100-4 100-5

 

 

Grupy wiekowe

Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie jest placówką 4-oddziałową

                                                               Krasnale  3 – latki

                                                                  Duszki  3-4 latki 

                                                                       Żabki 5- latki      

                                                                 Smerfy 6 – latki  

                                                                                                                                                                                                                       

                                                       

Przedszkole Miejskie nr 2  w Grajewie czynne jest od godz. 6.00 do 16.00

                                               Placówka dysponuje czterema oddziałami przedszkolnymi na 88 miejsc.

Wizja przedszkola

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”

– Janusz Korczak

 

Dzieciństwo to wyjątkowy i niepowtarzalny okres w życiu. To czas, który pamiętamy i do którego wracamy myślami. Umysł dziecka jest chłonny i otwarty na wiedzę i świat który je otacza. Doświadczenia, zdobyte w pierwszych latach życia kształtują osobowość i mają wpływ na całe dorosłe życie. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o najlepsze warunki rozwoju dla dziecka już od najmłodszych lat.

Jesteśmy przedszkolem, które zapewnia bardzo dobre warunki do rozwoju indywidualnego dziecka, jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Jesteśmy przedszkolem dobrym, atrakcyjnym dla dzieci i rodziców, zapewniającym wszechstronny rozwój psychofizyczny każdemu wychowankowi i wspomagającym rodzinę w jego rozwoju. Zaprogramowany proces dydaktyczno – wychowawczy umożliwia pomaga i zachęca dziecko do tworzenia nowych działań – wzbogacających aktywność dziecka. Dzieci zachowują własną odrębność osobową, pomagamy w rozwijaniu i rozszerzaniu zainteresowań dziecka. Kierujemy się jego dobrem. W naszych działaniach rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie jest placówką promującą bezpieczeństwo i zdrowie – niezbędne do prawidłowego rozwoju. Wzorowe warunki lokalowe, ciekawy wystrój wnętrz, doskonałe wyposażenie sal dydaktycznych i przyjazna domowa atmosfera wywołają uśmiech na buzi każdego malucha i ułatwią proces adaptacyjny.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie jest placówką 4-oddziałową z całodziennym wyżywieniem przygotowywanym we własnej kuchni, wyłącznie z naturalnych produktów.

 

 

O przedszkolu

Trochę histori, nauczanie, kadra, procedury i regulaminy, zasady rekrutacji
Przedszkole nr 2 powstało około 1950 roku. Pierwszym kierownikiem była Pani Irena Jankiewicz. Do potrzeb placówki zaadoptowano kilka pomieszczeń obecnego Domu Parafialnego mieszczącego się przy ulicy M. Kopernika. Od początku swego istnienia przedszkole liczyło 3 oddziały, posiadało kuchnię i małe zaplecze administracyjne. Pierwotnie do pomieszczeń przedszkolnych wchodziło się od strony podwórka. Dzieci często korzystały z ogrodu otaczającego plebanię.
We wrześniu 1952 r. stanowisko dyrektora Państwowego Przedszkola nr 2 w Grajewie objęła Pani Alicja Gawek, która sprawowała daną funkcję przez 29 lat.
W tym czasie około roku 1957 w placówce przeprowadzono remont, na okres którego przeniesiono przedszkole do lokalu zastępczego przy ulicy Kilińskiego (budynek istnieje do dziś).
Po remoncie ilość oddziałów nie zmieniła się, ale placówka powiększyła się o jedną salę, na którą przeniesiono grupę dzieci 6- letnich. I tak do oddziału II i III wchodziło się od ulicy, natomiast do pozostałych pomieszczeń od podwórka.
Grupa najmłodsza przeniesiona została na salę, którą dotychczas zajmowały średniaki, a salę zajmowaną przez maluchy przeznaczono na kancelarię. Tym samym zyskano pomieszczenie na magazyn (były gabinet dyrektora).

Dynamiczny rozwój miejscowego przemysłu i napływ ludności miały duży wpływ na systematyczne zwiększenie liczby dzieci. Rozwój miasta i ciągle rosnąca liczba mieszkańców zmuszała władze miejskie do rozbudowy sieci przedszkoli. I tak powstawały nowoczesne placówki: Przedszkole nr 3, 4, 5, 6, które mimo wszystko nie zabezpieczały stale rosnących potrzeb mieszkańców. Przedszkole nr 2 nie cieszyło się zbyt dużą popularnością wśród mieszkańców Grajewa. Stary budynek, ciemne sale, brak ogrodu miały decydujący wpływ na wybór rodziców. Mimo piętrzących się trudności placówka funkcjonowała dość dobrze, program wychowawczy realizowany był na wysokim poziomie przez wykwalifikowaną 5- osobową kadrę pedagogiczną.
31 grudnia w godzinach popołudniowych, w Bibliotece Miejskiej mieszczącej się nad przedszkolem wybuchł pożar. Dzieci znajdujące się w pomieszczeniach placówki zostały natychmiast ewakuowane. Mimo, że ogień nie zajął pomieszczeń przedszkolnych, placówka została w znacznym stopniu zniszczona, co zmusiło władze miasta do znalezienia lokalu zastępczego. W pierwszych dniach stycznia 1987 roku, z pomocą żołnierzy grajewskiej Jednostki Wojskowej, przeniesiono ocalały sprzęt i zorganizowano placówkę w pomieszczeniach Hotelu Robotniczego przy ulicy Targowej. Utworzono 2 oddziały. Przedszkole cieszyło się ogromną popularnością wśród pracowników pobliskiego ZOZ-u, co w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, że rok później przedszkole otrzymało do dyspozycji kuchnię hotelową oraz stołówkę, na której utworzono trzeci oddział przedszkolny.
Ciągły brak miejsc w grajewskich przedszkolach zmusił władze miasta do wygospodarowania jeszcze jednego pomieszczenia w budynku hotelu i utworzenia w sierpniu 1988r. czwartego oddziału przedszkolnego.
W tym czasie przy ul. J. Krasickiego trwała budowa nowej placówki przedszkolnej. Z początkiem roku szkolnego 1990/91 zapadła decyzja władz miasta o przeniesieniu przedszkola do nowo oddanego budynku.
Od dnia 1 XII 1990r. Przedszkole Miejskie nr 2 realizuje pracę w nowym budynku przy ul. J. Krasickiego 2. Jest to budynek piętrowy posiadający cztery sale, salę gimnastyczną, szatnię oraz duże zaplecze gospodarczo – administracyjne i ogród.
W nowoczesnej placówce edukację przedszkolną kontynuowało 126 wychowanków.
Przedszkole w dalszym ciągu kierowane przez dyrektor Z. Cwalińską zatrudniało 7 osób personelu pedagogicznego i 10 personelu pomocniczego.
Z końcem roku szkolnego 1990/91 zapadła decyzja o likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 3. W sierpniu 1991 nastąpiło przyłączenie Przedszkola nr 3 do Przedszkola nr 2. W związku z tym znacznie zwiększyła się liczba przyjętych dzieci, co spowodowało uruchomienie V oddziału na sali gimnastycznej. Jednocześnie zwiększyła się liczba zatrudnionych osób.
W lutym 1996r. w związku z przejściem na emeryturę Z. Cwalińskiej, w placówce powołano nową dyrektor. Odbył się pierwszy w historii grajewskich placówek oświatowych konkurs na dyrektora, który wygrała Zofia Sobolewska.
Podczas wakacji w 1999r. w przedszkolu nastąpiła niewielka reorganizacja. Zlikwidowano jeden oddział, w miejsce którego utworzono grupę żłobkową. Spowodowane było to likwidacją Żłobka Miejskiego nr 2 w Grajewie. Grupa żłobkowa ruszyła z dniem 1 września 1999r. Liczyła 24 dzieci w wieku do trzech lat, zatrudniała cztery osoby personelu. Przedszkole zyskało także stanowisko dietetyczki.
W lutym 2001r. po upływie pięcioletniej kadencji, dyrektor Z. Sobolewska odeszła na emeryturę a jej miejsce zajęła mgr Barbara Cybula – nowa dyrektor wyłoniona w drodze konkursu.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLAKA; JAKI MAM BYĆ?

Kompetentny, pozytywnie nastawiony do ludzi, otwarty, komunikatywny, twórczy, refleksyjny, odpowiedzialny, wrażliwy, asertywny, systematyczny w dążeniu do celu miłujący Ojczyznę, prawy, pozytywnie zmotywowany do samokształcenia i samodoskonalenia, operatywny, przedsiębiorczy, z poczuciem humoru, wysportowany.

Zajęcia prowadzimy różnymi metodami:

– elementy Metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz
– Ruch Rozwijający – W. Sherborne
– metoda wczesnej nauki czytania – I. Majchrzak
– elementy form pracy wg C. Freineta
– przygotowanie dziecka do nauki matematyki – E. Gruszczyk – Kolczyńska
– elementy metody Marii Montessori
– gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna
– elementy gimnastyki – P. Denison
– elementy gimnastyki twórczej – Laban, Orfa
– edukacja ekologiczna
– zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę
– zajęcia umuzykalniające wspomagane nowoczesnymi metodami m.in. P. Kaji
– zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku dziecka
– zajęcia otwarte dla rodziców
– wykwalifikowana opieka
– życzliwa atmosfera

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

  • Język angielski

Poza podstawą programową realizowane są  bezpłatne zajęcia z jężyka angielskiego – „Zabawy językowe”. Zajęciami są objęte dzieci 4-6 letnie.

  • Religia

Prowadzona w grupie dzieci 6-letnich.

Zajęcia rytmiczne

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w pracy z małymi dziećmi wiemy jak sprostać temu zadaniu. Rytmika przestaje być już tylko elementem podstawowej pracy z rozwojem ruchowo-muzycznym dziecka. Celem zajęć jest rozwinięcie poprzez kontakt z muzyką poczucia rytmu, słuchu, a także zdobycie podstaw emisji głosu i kształcenie zdolności wokalnych. To doskonała zabawa dla dzieci i ogromny pożytek dla całego przedszkola. Zajęcia taneczne. Taniec to nie tylko przyjemne spędzenie czasu, ale również gimnastyka i lekcja gracji dla malucha. Nasze przedszkole proponuje zajęcia obejmujące naukę podstaw tańca towarzyskiego i przede wszystkim naukę tańca nowoczesnego. Taniec nowoczesny to w naszym wydaniu podstawa do zorganizowania przedszkolnej grupy tanecznej uatrakcyjniającej swoimi występami wszelkie uroczystości i imprezy przedszkolne.

Zajęcia plastyczne

Dzięki nim dziecko pozna piękno i malowniczość otaczającego go świata. Nauczy się wyrażać wypełniające go emocje nie tylko w tradycyjny, werbalny sposób. To tu odkrywamy twórczą duszę dziecka, uczymy jak myśleć wybiegając poza szablonowe koncepcje. Uczymy dzieci twórczego spojrzenia na ?wiat. Kształcenie wyobraźni na tym etapie rozwoju jest niezbędne dla każdego dziecka. Każde zajęcia to prawdziwa przygoda. A zajęcia przedszkolne urozmaici konkurs plastyczny.

Zajęcia teatralne

Proponowane przez nas zajęcia to nie tylko klasyczne zajęcia uczące poruszania się na scenie i mowy scenicznej. To przede wszystkim zajęcia, które otworzą dzieci na świat. Nauczą je współpracować z innymi, pokonywać własną nieśmiałość i związany z publicznymi wystąpieniami stres. Jednym słowem zdobyć umiejętności, które pomogą im w przyszłym, dorosłym życiu. To tu rodzą się pierwsze gwiazdy przedszkolnych teatrzyków i występów przed rodzicami.

 

Dyrektor: mgr Cybula Barbara

Nauczyciele: 

mgr Baczewska Cecylia
mgr Kalinowska Janina
mgr Bernatek Halina
mgr Sikorska Marzena
mgr Kiełczewska Marlena
mgr Kulesza Iwonna
mgr Wądołowska Joanna

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi: 

Parda Bogusława
Polkowska Ewa
Wesołowska Grażyna
Andrzejczyk Barbara
Grabowska Genowefa
Romanowska Małgorzata
Banachowicz Małgorzata
Obiedzińska Katarzyna
Cwalińska Bożena
Dziekońska Marzena
Zamojski Robert
Grzegorzewska Iwona

Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W pracy stosujemy tradycyjne i nowatorskie metody i formy pracy dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywowanie i zaspakajanie jego potrzeb.

Wszystkim dzieciom zapewniamy opiekę specjalistów.

Miasto Grajewo ponosi pełne koszty opieki, nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Są one realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie. Czas przekraczający wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest odpłatny. Każda kolejna rozpoczęta godzina wynosi 1,00zł. Miesięczna opłata za świadczenia ustalona jest jako iloczyn stawki godzinowej i opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł (stawka dzienna).
Opłat należy dokonywać do piętnastego dnia każdego miesiąca na podany numer konta.

24 1020 1332 0000 1802 1076 0066

Podstawowe dane do przelewu:
Odbiorca – Przedszkole Miejskie nr 2
Płatnik – Imię i nazwisko dziecka / PM2
Tytuł – Opłata za Przedszkole Miejskie nr 2 za miesiąc (bieżący miesiąc).

Opłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że    w   roku szkolnym 2017/2018 pobyt dla dziecka 6-letniego w Przedszkolu jest bezpłatny (t.j.10 godz.), rodzice ponoszą opłaty tylko za wyżywienie, dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki  wynosi 7 złotych (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Natomiast rodzice dzieci 3, 4 i 5 letnich ponoszą opłaty za wyżywienie oraz opłaty w wysokości  1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową (podstawa programowa od godz. 8.00 do godz.13.00).

D Y R E K T O R

Przedszkola Miejskiego nr 2

w Grajewie

       mgr Barbara Cybula

 

 

 

 

Posiłki

"Jesteś tym, co jesz" - już starożytni dostrzegali związek między żywieniem a zdrowiem.

SOKRATES

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci nasza kuchnia „Serwuje System HACCP”

System HACCP zapewnia bezpieczeństwo produkowanej żywności tak, aby posiłki były smaczne, zdrowe i dostosowane do potrzeb młodego, rosnącego organizmu.

Nad żywieniem dzieci zdrowych, jak również obciążonych alergią czuwa dietetyk oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grajewie, a nad przygotowaniem posiłków czuwają nasze kuchareczki.Uwzględniamy wszelkie zalecenia lekarza specjalisty w sprawie diety dziecka.

Zdrowe i lekkie posiłki przygotowujemy we własnej kuchni wyłącznie z naturalnych produktów. Jadłospis w naszym przedszkolu tworzymy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

Dbamy, aby dieta naszych dzieci bogata była w owoce i warzywa, ograniczamy cukier i słodycze.

Zapewniamy trzy smaczne domowe posiłki:

  śniadanie
  zestaw obiadowy- (zupa+drugie danie)
  podwieczorek

 

DRODZY RODZICE

Od 1 września 2016 roku dotychczas obowiązujące przepisy zostały uproszczone i  złagodzone.

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA  z dnia 26 lipca 2016r, środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Środki spożywcze dobiera się w taki sposób, aby:

  1. co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,
  2. co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,
  3. warzywa lub owoce w każdym posiłku,
  4. co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji;

 

 

W sierpniu 2016r. nasze przedszkole zakwalifikowało  się do ogólnopolskiego programu: „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

 

Współpraca z edukatorami z dziedziny żywienia, daje nam pewność respektowania warunków nowego rozporządzenia, zapewniając zdrowe, smaczne, zbilansowane posiłki.

 

 

Kontakt

Zapraszamy

Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie
ul.J.Krasickiego 2
19-200 GRAJEWO
tel.: 86-272 70 74

e-mail: kontakt@przedszkole2.grajewo.pl